Referencje Uniwersytet Łódzki

dr hab. Magdalena Pietrzak

Instytut Filologii Polskiej UŁ

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Rekomendacje

Pan Maciej Żarys w styczniu 2016 roku prowadził warsztaty w ramach zajęć

specjalizacyjnych Wywieranie wpływu na odbiorcę, na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja

społeczna UŁ, specjalizacja: reklama, public relations i promocja firmy. Tematyka warsztatów

dotyczyła różnych aspektów spotkania handlowego.

Spotkanie z praktykiem, osobą kompetentną nie tylko ze względu na posiadaną wiedzę,

ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w branży było cennym doświadczeniem dla

studentów. Zdolności interpersonalne prowadzącego, swoboda wypowiedzi, elastyczność w

kontakcie z młodym odbiorcą, sprawiły, że warsztaty przebiegały w przyjaznej, niestresującej

atmosferze, umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń. Studenci chętnie włączali się w

rozmowę, przedstawiali do oceny własne projekty, w zamian otrzymując profesjonalną ocenę,

wsparcie i sugestie co do realizacji projektu.

Z przekonaniem rekomenduję kompetencje trenerskie i szkoleniowe Macieja Żarysa.

Z poważaniem,

Magdalena Pietrzak

Referencje - Szkoła Językowa Convers

 

 

REKOMENDACJA

 

Maciej to jeden z najbardziej profesjonalnych  przedsiębiorców, z jakimi miałam przyjemność pracować. Jego solidność i zaangażowanie sprawia, że polecam go jako perfekcyjnego trenera, który wprost zaraża swoją pasją do sprzedaży. Daje nie tylko wiedzę zespołowi, ale również poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, dzięki czemu z łatwością przystępujemy do  wyzwań, które wspólnie z Maciejem wyznaczamy podczas szkoleń.

Maciej, po mistrzowsku rozwiązuje każdy problem i rozwiewa każdą wątpliwość. Przygotowuje słuchaczy do najtrudniejszych sytuacji, motywuje ich do działania, dopinguje również po szkoleniu, pilnując aby zadania były wykonane na czas. Zadowolenie klienta i mierzalne efekty  są dla niego priorytetem.

Co więcej, szkolenia Macieja przekładają się nie tylko na bardziej efektywną pracę w zespole ale przede wszystkim na wynik finansowy całej firmy.

 

 

 

 Aneta Grzanek

 właściciel CONVERS Centrum Języków Obcych

Certyfikat - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

PARTNERZY

Jda
8B
TB
Convers
Międzynarodoy instytut rozwoju
Ewitryna
Uniwersytet łódzki
Biotechmedia
Tydzien przedsiebiorczosci